ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Όραμα του Ανάκυκλου είναι η συμβολή μέσα από την έρευνα, την οικονομική δραστηριότητα, την πρακτική και την κοινωνική παρέμβαση, στη δημιουργία ενός καθαρού, υγιεινού και αειφόρου περιβάλλοντος.

Οι στόχοι μας:

  • Προστασία του περιβάλλοντος, ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων και διάδοση των ήπιων τεχνολογιών και της χρήσης εναλλακτικών μορφών ενέργειας (ηλιακή, αιολική, γεωθερμική κ.λπ.).
  • Προώθηση της φιλικής προς το περιβάλλον διαχείρισης και της επανάχρησης ανακυκλώσιμων υλικών για μείωση της παραγωγής απορριμάτων.
  • Συμβολή στην εξοικονόμηση ενέργειας, νερού και άλλων φυσικών πόρων
  • Προώθηση της βιοποικιλότητας και της οικολογικής γεωργίας και προστασία από την καλλιέργεια και διάδοση γενετικά μεταλλαγμένων προϊόντων.
  • Καταπολέμηση του φαινομένου του θερμοκηπίου και της εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα για αντιμετώπιση της απειλής των κλιματικών αλλαγών.
  • Καταπολέμηση της ρύπανσης του εδάφους, του νερού, του αέρα, της ηχορύπανσης και των βλαβερών τους συνεπειών στην υγεία, το περιβάλλον και την καθημερινή ζωή των πολιτών.
  • Μείωση της εξάρτησης από τα συμβατικά καύσιμα, επέκταση των δημόσιων μέσων μεταφοράς και προώθηση της πεζοπορίας και των φιλικών προς το περιβάλλον εναλλακτικών μέσων όπως του ποδηλάτου.
  • Προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση του πρασίνου και των ελεύθερων χώρων στις πόλεις, των δασών, των παραλιών και γενικά του φυσικού περιβάλλοντος. Διάδοση του φυσικού τρόπου ζωής και της φυσιολατρίας.
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #133f10441 #100313115745