Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Ο Οργανισμός Ανάκυκλος Περιβαλλοντική είναι μη κερδοσκοπική εταιρεία. Δεν υπάρχουν δηλαδή μέτοχοι και μερίσματα. Τυχόν πλεονάσματα   που προκύπτουν από τα έσοδα, μετά τα έξοδα λειτουργίας του Οργανισμού και των δράσεών του, διατίθενται για προώθηση του κοινωνικού έργου και των στόχων του και χρηματοδότηση άλλων περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων του Ανάκυκλου..

Ο Ανάκυκλος εργοδοτεί σήμερα 35 άτομα, εκ των οποίων οι πλείστοι ήταν άνεργοι Κύπριοι. Η εργοδότηση αυτών των ατόμων αποτελεί σημαντική προσφορά του Ανάκυκλου στη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας.

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #133f10441 #100313115745