6 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΟΣ - 6 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τον Αύγουστο του 2010 ένας νέος οργανισμός, η μη κερδοσκοπική εταιρεία Ανάκυκλος Περιβαλλοντική, έκανε τα πρώτα του βήματα. Όραμα του Οργανισμού, σύμφωνα με το καταστατικό του, «η συμβολή μέσα από την έρευνα, την οικονομική δραστηριότητα, την πρακτική και την κοινωνική παρέμβαση, στη δημιουργία ενός καθαρού, υγιεινού και αειφόρου περιβάλλοντος». Ψηλά στους στόχους του, πάλι σύμφωνα με το καταστατικό, ήταν:

 • Η συλλογή, διαχείριση και πώληση ανακυκλώσιμων υλικών, περιλαμβανομένης της επανάχρησης και της δωρεάν προσφοράς τους σε άτομα και ομάδες που τα έχουν ανάγκη. Λειτουργία συστήματος επιστροφής μέρους των εσόδων σε οργανισμούς που συνεργάζονται στην όλη διαδικασία.
 • Η λειτουργία καταστημάτων πώλησης χρησιμοποιημένων ειδών ή/και χρηματοδότηση ή/και συμμετοχή στη λειτουργία τους.
 • Η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, ενεργοποίηση πολιτών σε περιβαλλοντικά θέματα και κοινωνική παρέμβαση για προώθηση του οράματος και των στόχων του Οργανισμού.
 • Η συμμετοχή ή/και χρηματοδότηση δράσεων όπως δενδροφυτεύσεων, δημιουργίας χώρων πρασίνου, μονοπατιών της φύσης, δημιουργίας και αποκατάστασης τοπίου.
 • Η συνεργασία με δήμους, μη κυβερνητικές οργανώσεις, ακτιβιστές και άλλους οργανισμούς και εταιρίες στην Κύπρο και διεθνώς για προώθηση των στόχων του Οργανισμού.

 

6 χρόνια αργότερα μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι ο Ανάκυκλος έχει πετύχει άλματα στην υλοποίηση των στόχων του:

 1. Ξεκινώντας με 6 κάδους σε Δάλι, Γέρι και Πέρα Χωρίο – Νήσου, έχει τώρα καλυφθεί ολόκληρη η Κύπρος με 415 κάδους σε 30 δήμους και 125 κοινότητες
 2. Μαζεύτηκαν 5.625 τόνοι ρουχισμού, που αποτελεί τεράστια συμβολή στη μείωση των αποβλήτων και τη δημιουργία ενός καθαρότερου περιβάλλοντος, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, αντίθετα με κοινωνικό όφελος.
 3. Λειτούργησαν καταστήματα αλληλεγγύης στις 4 μεγάλες πόλεις της Κύπρου και προσφέρεται δωρεάν ρουχισμός από την πρώτη μέρα λειτουργίας του Ανάκυκλου,  που σήμερα έχει ανέλθει στις 2335 άτομα, με το ύψος του δωρεάν ρουχισμού (2013 – Οκτώβρης 2015) να έχει ξεπεράσει τις  € 120.000, μόνο από τα καταστήματα. (Προσφέρεται και δωρεάν ρουχισμός κατ’ οίκον, σε ιδρύματα κ.ο.κ.)
 4. Δημιουργήθηκε ένα δίκτυο συστηματικής συνεργασίας με σχολεία, ιδρύματα, κοινοτικούς φορείς και άλλους κοινωφελείς οργανισμούς, που έφτασαν σήμερα τους 402. Μέσα από τη συλλογή ρουχισμού στο χώρο τους, οι οργανισμοί αυτοί λαμβάνουν χρηματικές εισφορές για προώθηση του έργου τους. Την περίοδο 2013 – Οκτώβρης 2015, η χρηματοδότηση έφτασε τις € 100.000.
 5. Δημιουργήθηκαν πράσινες θέσεις εργασίας, που αριθμούν σήμερα 35, που καλύφθηκαν κυρίως από κύπριους άνεργους.
 6. Ο Ανάκυκλος ξεχωρίζει από την πολιτική που εφαρμόζει στις εργασιακές σχέσεις, με ισομισθία, πιστή εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων, αντίσταση στη μείωση μισθών και ωφελημάτων κ.ο.κ., γεγονός πολύ σημαντικό στις συνθήκες κρίσης και μνημονιακών πολιτικών.
 7. Πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις και βιωματικά εργαστήρια με επισκέψεις σε 216 σχολεία, και μέσα από τη δράση αυτή προωθήθηκε η ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς σε θέματα περιβάλλοντος και ανακύκλωσης, μια επένδυση που θα συμβάλει ουσιαστικά στην αλλαγή συνειδήσεων μέσα στα επόμενα χρόνια.
 8. Η ευαισθητοποίηση για τον υπόλοιπο πληθυσμό προωθήθηκε με τη διοργάνωση/συμμετοχή σε 160 φεστιβάλ περιβάλλοντος, εκδηλώσεις δήμων και κοινοτήτων και άλλες δράσεις ανάλογου περιεχομένου.
 9. Δημιουργήθηκαν βιολογικοί λαχανόκηποι σε σχολεία και ιδρύματα και δημιουργήθηκαν, σε συνεργασία με άλλους περιβαλλοντικούς οργανισμούς και ομάδες νεολαίας, προγράμματα όπως η συντήρηση και διάδοση κυπριακών σπόρων και ποικιλιών, εργοδότηση ανέργων για συγκομιδή φρούτων, που δεν μπορεί ο ιδιοκτήτης να μαζέψει κ.ά.
 10. Προωθήθηκε η ιδέα της εξάπλωσης των κοινωνικών επιχειρήσεων και των κοινωνικών συνεταιρισμών στην Κύπρο και το εξωτερικό, με συμμετοχή σε συνέδρια και επιστημονικές έρευνες.

 

Το έργο του Ανάκυκλου έχει τύχει μεγάλης αναγνώρισης στην Κύπρο και το εξωτερικό:

Α) Τιμήθηκε με το βραβείο στην κατηγορία «Οργανωμένο Σύνολο με Σημαντική Περιβαλλοντική Δράση» στα 4α Περιβαλλοντικά Βραβεία Green Dot Κύπρου για το 2014.

Β) Αναγνωρίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως η πρώτη πραγματική κοινωνική επιχείρηση της Κύπρου (Έκθεση για το 2014).

Γ) Επιλέγηκε ως η καλύτερη κοινωνική επιχείρηση της Κύπρου στο πλαίσιο διεθνούς έρευνας για την καταγραφή και διάδοση βέλτιστων πρακτικών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Social and Solidarity Economy as an alternative to Development».

Δ) Επιλέγεται καθημερινά από δεκάδες χιλιάδες πολίτες και οργανισμούς/εταιρείες που επιλέγουν να προσφέρουν στον Ανάκυκλο τον ρουχισμό που δεν χρειάζονται, παρά τον ανταγωνισμό, αθέμιτο πολλές φορές, από εταιρείες, ακόμα και κερδοσκοπικές,  που μπήκαν στον τομέα της συλλογής ρουχισμού, επειδή αναγνωρίζουν το έργο του Οργανισμού, συμμερίζονται τους στόχους του και γνωρίζουν πως η προσφορά τους θα πάει σε καλά χέρια.

 

Στη βάση αυτών των επιτευγμάτων, και παρά τις προκλήσεις και τα προβλήματα της οικονομικής κρίσης, ο Ανάκυκλος καλείται να συνεχίσει και να επεκτείνει το έργο του προς όφελος του περιβάλλοντος και της κοινωνίας.

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #133f10441 #100313115745