Δημοσιογραφική Διάσκεψη - «Όλη η Κύπρος Μαζεύει και Προσφέρει! Άνοιξη 2016»

Ο ΑΝΑΚΥΚΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαρτίου 2016 δημοσιογραφική διάσκεψη στη Δημοσιογραφική Εστία για προβολή της νέας εκστρατείας συλλογής ρουχισμού με κεντρικό σύνθημα «Όλη η Κύπρος Μαζεύει και Προσφέρει! Άνοιξη 2016», η οποία θα διαρκέσει από τις 2 Απριλίου μέχρι 30 Ιουνίου.

Υπογραμμίστηκε η τεράστια επιτυχία που είχαν οι προηγούμενες  εκστρατείες, όπως φαίνεται από στοιχεία όπως η συμμετοχή 403 οργανισμών κοινής ωφελείας, εισφορές 49.000 ΕΥΡΩ στους συνεργαζόμενους οργανισμούς για το 2015 και 108.000 ΕΥΡΩ για το σύνολο της τριετίας.

Στη Διάσκεψη έγινε αναφορά στην αναγνώριση του Ανάκυκλου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως η πρώτη πραγματική κοινωνική επιχείρηση της Κύπρου. Επιλέγηκε, επίσης, ως το βέλτιστο παράδειγμα κοινωνικής επιχείρησης της Κύπρου για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Αειφόρος και Αλληλέγγυα Οικονομία» («Sustainable and Solidarity Economy» - 'SUSY'), το οποίο έχει ως σκοπό την αναγνώριση και προώθηση πρακτικών Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Επιχειρηματικότητας στην Κύπρο και σε 46 άλλες περιοχές της Ευρώπης.

 

Ο καθηγητής κος Αλέξανδρος Αποστολίδης, Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και υπεύθυνος για το Πρόγραμμα, εξήγησε τα κριτήρια για την επιλογή του Ανάκυκλου και ανέπτυξε τη σημασία και τις προεκτάσεις του για την κυπριακή και ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία.

 

Τέλος υπογραμμίστηκε η ανάγκη για υιοθέτηση από την Πολιτεία του κατάλληλου νομικού πλαισίου και υποστηρικτικών δομών για τις κοινωνικές επιχειρήσεις με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (στην Ε.Ε. η κοινωνική οικονομία προσφέρει απασχόληση στο 6%  του εργαζόμενου πληθυσμού), την ανάπτυξη και την προώθηση της καινοτομίας, ιδιαίτερα στη νεολαία.

 

Ανακοίνωση Τύπου

Ανακοίνωση Τύπου στα Αγγλικά (English)

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 'SUSY'

Τι είναι οι κοινωνικές επιχειρήσεις

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #133f10441 #100313115745