ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΟΥ

Ένας από τους βασικότερους στόχους του Ανάκυκλου είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η μείωση των αποβλήτων και η δημιουργία ενός καθαρότερου και υγιεινού περιβάλλοντος.

Η μεγάλη συμβολή του Οργανισμού ως προς τον στόχο αυτόν, αναγνωρίστηκε με την παραχώρηση στον Ανάκυκλο του βραβείου στην κατηγορία «Οργανωμένο Σύνολο με Σημαντική Περιβαλλοντική Δράση» στα 4α Περιβαλλοντικά Βραβεία Green Dot Κύπρου για το 2014.

 

To βραβείο παρέλαβε εκ μέρους του Ανάκυκλου Περιβαλλοντική ο Δώρος Μιχαήλ, γενικός διευθυντής, από τον βουλευτή και μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, Αδάμο Αδάμου και τη γενική διευθύντρια του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Ολυμπία Στυλιανού.

Ο Ανάκυκλος δεν έχει απλώς εισαγάγει στην Κύπρο το πρόγραμμα της οργανωμένης συλλογής, επανάχρησης και ανακύκλωσης ρουχισμού. Έχει πρωτοπορήσει και στη δημιουργία της «πρώτης πραγματικής κοινωνικής επιχείρησης» στην Κύπρο, σύμφωνα με Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. (A map of social enterprises and their eco-systems in Europe. Country Report: Cyprus,http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp).

 

Για ένα σύντομο ορισμό της κοινωνικής επιχειρηματικότητας βλέπε άρθρο ΕΔΩ

Ο Ανάκυκλος έχει επιλεγεί και ως η καλύτερη κοινωνική επιχείρηση της Κύπρου στο πλαίσιο διεθνούς έρευνας για την καταγραφή και διάδοση βέλτιστων πρακτικών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Social and Solidarity Economy as an alternative to Development». Η σχετική έκθεση αναμένεται να δημοσιοποιηθεί σύντομα.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #133f10441 #100313115745