ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Με το Πρόγραμμα Συλλογής και Ανακύκλωσης Ρουχισμού, ο Ανάκυκλος έχει προσθέσει την ανακύκλωση ειδών ρουχισμού  στην ανακύκλωση χαρτιού, πλαστικού, γυαλιού, συσκευασίας αναψυκτικών, ηλεκτρικών ειδών, μπαταριών κ.ά. που διαχειρίζονται άλλοι οργανισμοί.

Ποιά είναι η σημασία της ανακύκλωσης ρουχισμού για το περιβάλλον;

Υπολογίζεται ότι οι καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση απορρίπτουν 5.8 εκατομμύρια τόνους ρουχισμού τον χρόνο. Από αυτά, 1.5 εκατ. (25%) ανακυκλώνονται από φιλανθρωπικές οργανώσεις και εταιρείες, ενώ 4.3 εκατ. καταλήγουν σε χωματερές ή καίγονται σε υψικαμίνους των δήμων. Παρόλο που δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για την Κύπρο, είναι γνωστό ότι μόνο ένα μικρό μέρος του ρουχισμού επαναχρησιμοποιείται, για φιλανθρωπικούς σκοπούς ή για πώληση στα καταστήματα ρούχων από δεύτερο χέρι. Με την εφαρμογή του προγράμματος από τον Ανάκυκλο, έχει προκύψει σημαντική μείωση του όγκου των σκουπιδιών που καταλήγουν στις χωματερές, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας και ουσιαστική συμβολή στη δημιουργία ενός καθαρότερου και υγιεινότερου περιβάλλοντος. 

 

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #133f10441 #100313115745