ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΝΕ ΤΑ ΡΟΥΧΑ ΣΑΣ

  • Μετά από διαλογή, κάποια ρούχα προσφέρονται δωρεάν σε άπορα άτομα στην Κύπρο.
  • Ένα άλλο μέρος του ρουχισμού διατίθεται σε άτομα με χαμηλό εισόδημα, στα καταστήματα αλληλεγγύης του Ανάκυκλου και σε άλλα καταστήματα ειδών από δεύτερο χέρι και σε παζαράκια, σε χαμηλές τιμές, για κάλυψη του κόστους του Προγράμματος.
  • Το μεγαλύτερο ποσοστό εξάγεται με σκοπό την επανάχρηση. Μέρος του υλικού, τα ακατάλληλα για επανάχρηση ρούχα, ανακυκλώνονται για δημιουργία ρούχων καθαρισμού, στουπιών, μονωτικού και άλλου υλικού.
  • Τα έσοδα από την πώληση των ρούχων καλύπτουν τα έξοδα της ανακύκλωσης. Έτσι, όσο πιο καλής ποιότητας ρούχα προσφέρουν οι πολίτες, τόσο πιο βιώσιμο θα γίνεται το έργο και τόσο μεγαλύτερη η κοινωνική και περιβαλλοντική προσφορά του Ανάκυκλου.
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #133f10441 #100313115745