ΆΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Τα είδη ρουχισμού συλλέγονται και συγκεντρώνονται σε μικρές αποθήκες, γραφεία ή σε άλλους χώρους συγκέντρωσης που διαθέτουν τοπικές αρχές, σχολεία, ιδρύματα αναπήρων, κοινωνικά παντοπωλεία, Συμβούλια Κοινωνικής Ευημερίας, εκκλησίες, φιλανθρωπικές και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις ή ακόμα και σε σπίτια από άτομα εθελοντές που θέλουν να προωθήσουν το πρόγραμμα. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο Ανάκυκλος ανταποκρίνεται άμεσα στην τακτική συλλογή των ρούχων, όταν μαζεύεται ένας ικανοποιητικός όγκος. Στις περιπτώσεις οργανισμών κοινωνικής ωφελείας, τα ρούχα ζυγίζονται και προσφέρονται χρηματικές εισφορές για ενίσχυση του κοινωνικού έργου των συνεργαζόμενων οργανισμών. 

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #133f10441 #100313115745